Şənbə, Yanvar 29, 2022
Ev Blog

“Türk Dövlətləri Təşkilatı gələcəkdə dünyanın geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətini formalaşdıracaq” – Fuad Heydər

0

1992-ci ildə Turqut Özal tərəfindən təməli qoyulan Türk Dili Danışan Ölkələr Birliyi hazırda Türk Dövlətləri Təşkilatı adı ilə inkişaf etməkdədir. Bundan öncə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası kimi adlandırılsa da 2021-ci ilin noyabrın 12-də İstanbulda keçirilən VIII Zirvə görüşündə adı dəyişilərək Türk Dövlətləri Təşkilatı(TDT) oldu. Türk Dövlətləri Təşkilatı təməlinin qoyulduğu zamandan etibarən xeyli çətinliklərlə üzləşdi. Belə ki, Türk Dili Danışan Ölkələr Birliyinin qurucusu olan Turqut Özal birliyin qurulmasından bir neçə ay sonra sui-qəsd nəticəsində zəhərlənərək öldürüldü. Buna baxmayaq, Birliyi inkişaf etdirmək istiqamətində fəaliyyətlər yarımçıq qalmadı. Belə ki, Nəcməddin Ərbakan bu birliyin təkcə Türk dövlətlərindən deyil, eyni zamanda, müsəlman ölkələrindən də təşkil olunması fikrini irəli sürdü. Əslində bu təklif reallaşardısa, çox böyük iqtisadi-siyasi gücə çevrilə bilərdi. Çünki neft-qaz yataqlarının böyük hissəsi müsəlman dövlətlərinin ərazisində yerləşir. Buna misal olaraq, Qətəri, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini, Küveyti və s. qeyd edə bilərik. Əlbəttə əgər bu baş verərsə, dünyada böyük bir güc formalaşacaq.
Buna Avropa İttifaqını misal göstərə bilərik. Belə ki, 1951-ci ildə Belçika, Almaniya, Fransa, Niderland, Lüksemburq və İtaliya tərəfindən Avropa Kömür və Polad Birliyinin (AKPB) yaradılması ilə əsası qoyulan bu birlik hazırda 27 dövləti birləşdirən söz sahibi iqtisadi və siyasi təşkilata çevirilib. 18.8 trilyon dollarlıq büdcəyə sahib olan Avropa İttifaqı 27 üzv ölkənin bir-birinə bir çox sahələrdə güzəştlər tətbiq etdiyi böyük gücə sahibdir. Avropa İttifaqının pul vahidi olan Avro hətta dollardan 1.3 qat daha dəyərlidir. Həmçinin qeyd edək ki, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin 445 milyon nəfər əhalisi var. Demək ki, Aİ-ə üzv olan 27 dövlətdən hər hansı biri ilə kənar bir ölkə müharibə etsə qarşısında həm iqtisadi, həm də siyasi güc görəcəkdir.
1992-ci ildə təməli qoyulan birlik Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi 2021-ci ilin noyabrın 12-də cümə günü İstanbulda elan olundu. Bu təşkilata hazırda 5 dövlət- Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan daxildir. 2 dövlət isə müşahidəçi qismində yer alır, bunlar Macarıstan və Türkmənistandır. Gələcəkdə isə TDT-a 37 dövlətin üzv olacağı ehtimal olunur. Əlbəttə, bu işlər tez bir zamanda baş tutan proseslər deyil. İlk qurulduğunda 6 ölkədən ibarət olan Avropa İttifaqına hazırda 27 dövlət üzvdür. Düşünsək ki, Aİ-nın 1951-ci ildən təməli qoyulub. Bu cəhətdən TDT-nın hələ inkişaf etmək yolunda addımlar atdığını deyə bilərik. Hər şey plana uyğun gedərsə, 37 dövlətin üzv olacağı Təşkilat 700 milyona yaxın insan potensialına malik olacaq. Həmçinin maliyyə büdcəsi 54.2 trilyon dollar həcmində olaraq Avropa İttifaqını da geridə qoyacaq. Bu proses baş verərsə, 37 ölkə bir-birinə ciddi güzəştlər tətbiq edəcək. Bütün bunlar iqtisadi-siyasi, hərbi, sosial və digər sahələri gücləndirəcəkdir. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan dövlətlər arasında qlobal bazar sistemi də formalaşacaq. Bu da qiymətləri və inflyasiyanı tənzimləmək üçün əlverişli mühit deməkdir. Biz hazırda təşkilata üzv olan Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan dövlətlərinin yeraltı sərvətlərinə nəzər salsaq ərazilərinin neft-qaz , dəmir filizi, sink, polimetal filizləri, boz kömür, mis filizi, qızıl, daş kömür, mobilden, civə, qurğuşun və xrom yataqları ilə zəngin olduğunu görərik. Qeyd etdiyimiz sərvətlər iqtisadi, sosial, hərbi sahənin də inkişafını sürətləndirən amillər içərisində ən yüksək yerlərdən birini tutur.
Dünyada gedən qütbləşmədən, ikili standartlardan ən çox əziyyət çəkən Türk-İslam dövlətləri olduğunun şahidiyik. Bu səbəbdən də bütün çağırışlara cavab verə bilən, hər cəhətdən güclü bir təşkilata ehtiyac vardır. Türk Dövlətləri Təşkilatı da dünyada sülhün, ədalətin, bərabərliyin təmin olunmasında təsiredici qüvvəyə çevrilə bilər.
Son illər Türkiyədə baş verən iqtisadi kriz, lirənin dəyər itirməsi ölkədə qiymət artımını sürətləndirib. Əlbəttə lirənin dəyər itirməsini bilavasitə siyasi amillə izah etmək olar. Türkiyənin inkişafını istəməyən güclər iqtisadi yolla ölkəni zəiflətmək istəyirlər. Çünki anlayırlar ki, Türkiyənin və digər Türk dövlətlərinin güclənməsi böyük güclərin və onların əlaltılarının iqtisadi gəlirlərini azaldacaq. Həmçinin TDT-a üzv dövlətlərin azad iqtisadi bazar formalaşdırması qaçılmaz olacaqdır. Ona görə də bank, maliyyə sektorunu əlində saxlayan ölkələr dirçəlmək istəyən dövlətləri iqtisadi yolla zəiflətmək və özlərindən asılı hala salmaq istəyirlər. Bu kimi hallar istənilən Türk ölkəsində baş verə bilər. On görə də əgər TDT-nın da vahid pulu sistemi yaradılsa bu sahədə böyük inkişaf potensialı yaranacaqdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışlarının birində dedi ki, bu təşkilata 2024-cü ildə İslam dövlətləri də qatılacaq. Həmçinin 2021-ci ilin sonlarında Afrika ölkələrinin İstanbulda Türkiyə lideri ilə görüşünü buna misal çəkə bilərik. Buna görə də deyə bilərik ki, gələcəkdə Türk Dövlətləri Təşkilatının gücü dünyanın geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətinə birbaşa təsir edəcək.
Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan dövlətlərini bir-birinə daha sıx bağlayan xüsusiyyətlər eyni dinə, mədəniyyətə, tarixə, soykökünə, dəyərlərə, hətta oxşar dilə malik olmasıdır. TDT bir supergüc halında dünyada yeni bir maraq mərkəzlərinin əsasını qoymaqdadır. Bir zamanlar Türk dövlətlərinin birliyini görmək xəyal kimi düşünülürdü. Hətta indi də Türk birliyindən danışanda bunun mümkün olmayacağını təqlid edən fikirlərlə qarşılaşırıq. Əlbəttə bütün bu fikirlər həvəsdən salmaq, Türk dövlətlərinin birliyinin ola bilməyəcəyini xalqın beyninə yeritməkdir. Amma bunun əksinə olaraq, hazırda TDT böyük potensiala sahib bir təşkilat kimi dünyada izlənilir. Rusiyanın bu təşkilata üzv olmaq istəməsi bunu deməyə əsas verir. Halbuki TDT regional və qlobal təşkilatdan çox milli bir quruluşdur.
Dünya dövlətləri artıq Avropdan və ABŞ-dan ümidini kəsmiş bir vəziyyətdədir. Çünki illərdir dünya dövlətlərini istismar edərək onlara barış, ədalət, sülh gətirəcəyini deyib, yalnız öz mənfəətlərini güdən qüvvələrin gəlir yerləri azalmağa doğru gedir. Hazırki dünya düzənində bütün ümidlər İslam və Türk dövlətlərindən asılıdır və perspektivlər də bu istiqamətdə planlaşdırılır. Hətta həyati əhəmiyyətə malik bir bölgədə yerləşdiyimizi də desək yanılmarıq. Çünki böyük güclər burada olan yeraltı ehtiyatların izindədir. Buna görə də, bəlkə də 100 ilin planı TDT-a üzv dövlətlərin ərazilərinə istiqamətlənib. Belə ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərdə olan ehtiyatlar Avropanın Rusiyadan asılılığını qurtara biləcək səviyyədədir.
Çin Xalq Respublikası 2013-cü ildə “Bir kəmər, bir yol” adlı yeni iqtisadi inkişaf strategiyası elan edib. Bu layihədə Türk dövlətləri olmadan, onlarla razılığa gəlmədən bunun həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür. Bu layihə Türk ölkələrinin enerjidə, müdafiədə, insan kapitalında inkişaf etməsini, eyni zamanda, süni və rəqəmsal zəkada irəliləməsini sürətləndirəcəkdir. Həmçinin köklü ortaq tariximizi gələcək nəsillərə ötürmək baxımından TDT vacib quruluşdur. Ən önəmlisi Türk-İslam dövlətləri haqqında dünyada uydurulan yalanları, şaiələri yerləbir etmək üçün ən əlverişli vasitəyə çevriləcəkdir. Bundan əlavə istehsaldakı tədarük zəncirini olduqca genişləndirmək, gənclərin yüksək təhsil alması üçün ən müasir texnologiyalardan istifadəsinə şərait yaratmaq bu təşkilatın istiqamətlərindəndir. Ona görə də bütün çətinliklərə rəğmən bu birlik daha da böyüyəcəkdir. Necəki Avropa İttifaqının mərkəzi Brüsseldir. Türk Dövlətləri Təşkilatının da mərkəzi Antalya, mədəniyyət mərkəzi isə Azərbaycanın Şuşa şəhəri olacağını düşünmək olar.
44 günlük Vətən müharibəsində Qarabağda qazanılan Zəfər TDT-nın əlini gücləndirdi. Qələbəmiz nəticəsində dünyaya verilən bir mesaj da o, oldu ki, bizim olanı 30, 40, 50 il sonra da ala bilərik.

Fuad Heydər

YAP Səbail rayon təşkilatının əməkdaşı

Prezidentdən Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü ilə bağlı SƏRƏNCAM

0

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü haqqında sərəncam imzalayıb.

Siyasi.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident.az məlumat yayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlayıb onun həyata keçirilməsini təmin etməlidir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımından 30 il ötür.

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına pozaraq keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum etdi və dinc əhaliyə misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutdu.

Xocalı soyqırımı zamanı 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca olmaqla 613 şəxs məhz azərbaycanlı olduqlarına görə ağlasığmaz vəhşiliklə qətlə yetirildi, 487 dinc sakin ağır yaralandı, 1275 nəfər isə girov götürüldü.

Xocalı qətliamı Ermənistanın uzun illərdən bəri Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi planlaşdırılmış etnik təmizləmə və təcavüz siyasətinin tərkib hissəsi idi. Soyqırımının törədilməsinə görə Ermənistanın ozamankı siyasi-hərbi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.

Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı, eləcə də Bağanıs Ayrım, Qaradağlı, Ağdaban və Başlıbel qətliamları ilə müşayiət olunan hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizə qədəri işğal edildi, 20 min vətəndaşımız qətlə yetirildi, 50 min nəfərdən artıq adam yaralandı və əlil oldu. Azərbaycan böyük humanitar fəlakətlə üz-üzə qaldı.

Ermənistanın daim mülki əhalini hədəf seçən təxribatlarına və hərbi təcavüzünə cavab olaraq, 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan xalqı əzəli torpaqlarının işğaldan qurtarılması, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi və tarixi ədalətin bərpa edilməsi uğrunda Vətən müharibəsinə qalxdı.

Vətən müharibəsinin gedişatında Ermənistanın Gəncəni, Bərdəni, digər şəhər və kəndlərimizi kütləvi məhvetmə imkanlarına malik ballistik və reaktiv raketlərlə, kasetli bombalarla hədəfə alması bir daha sübut etdi ki, zamanla metodlar dəyişsə də, mülki əhaliyə qarşı qanlı cinayətlər törətmək Ermənistan tərəfinin daim həyata keçirdiyi dövlət siyasətidir. 44 gün sürən döyüşlər nəticəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu parlaq qələbə qazanaraq doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etdi.

Haqq səsimizin dünyaya çatdırılması və Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması üçün ötən illər ərzində məqsədyönlü fəaliyyət göstərilmiş, 2008-ci ildən isə bu fəaliyyət “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası ilə geniş vüsət almışdır. Hazırda Xocalı soyqırımı bir sıra ölkələr tərəfindən tanınmış və faciəyə beynəlxalq siyasi qiymət verilmişdir.

Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməli və bu dəhşətli faciəni törədənlər öz layiqli cəzalarını almalıdırlar.

Azərbaycan xalqı heç bir vaxt Xocalı faciəsini unutmayacaq.

Siyasi.az

Deputat Anar Məmmədov seçicilərini qəbul edib

0

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Anar Məmmədov Naftalan şəhərində vətəndaşları qəbul edib. Görüş zamanı Anar Məmmədov seçicilərin qarşılaşdığı problemləri, onları narahat edən məsələləri diqqətlə dinləyərək qeydlər götürmüş, həmin məsələlərin həlli üçün müvafiq tədbirlər görəcəyini diqqətə çatdırmışdır.

Siyasi.az “Yeni Gündəm”-ə istinadən xəbər verir ki, müraciətlərin əksəriyyəti daha çox su problemi ilə bağlı məsələlər olub. Anar Məmmədov da ona ünvanlanan müraciətlərin həlli üçün köməkçisini Naftalan şəhəri Qasımbəyli kəndinə artezian quyularının vurulması mümkün ola bilən ərazilərə baxış və məlumat verilməsi üçün göndərib, həmçinin deputatın səlahiyyəti çərçivəsində mövcud problemin həlli üçün aidiyyatı qurumlara müraciət edəcəyini bildirmişdir.

Görüşdə bir qisim seçici artıq həllini tapmış məsələlərlə bağlı Milli Məclisin deputatı Anar Məmmədova dərin təşəkkürlərini ifadə ediblər.

Deputat görüşdə vurğulayıb ki, yalnız seçicilərin ona ünvanlanan müraciətlərini aidiyyatı qurumlara göndərməklə kifayətlənmir, eyni zamanda onların icra vəziyyətini də diqqətdə saxlayır.

Siyasi.az

Firəngiz Balakişiyeva Vətən müharibəsi şəhidi Yusif Budaqovun anasını ziyarət etdi

0

“Nəfəs” ictimai birliyinin sədri Firəngiz Balakişiyeva Vətən müharibəsi şəhidi Yusif Budaqovun anasını ziyarət etdi.

Siyasi.az xəbər verir ki, birliyin sədri Firəngiz Balakişiyeva “Yeni Gündəm”-ə açıqlamasında bildirib ki, ötən ay evini bütün növ mebel, əşya və avadanlıqlarla təchiz edərək təhvil veridiyimiz Lətafət ananı yeni mənzilində ziyarət etdik. Vətən müharibəsi şəhidi Budaqov Yusifin anası Lətafət xanım həm övladını, həm də həyat yoldaşını itirdikdən sonra sosial vəziyyəti çox aşağı olan kirayə mənzildə tək başına yaşayırdı. Xeyirxah bir vətəndaş tərəfindən anamıza bağışlanan mənzili yaşamaq üçün əlverişli vəziyyətə gətirməyi isə “Nəfəs” olaraq biz öhdəliyimizə götürmüşdük.

Bugün həmin mənzildə Lətafət xanımın qonağı olmaq, onun açdığı süfrədə yığışmaq, üzündəki təbəssümə şahid olmaq bizi xoşbəxt etməyə yetir.

Söz verdik ki, anamızı bundan sonra da tək qoymayacaq və tez-tez ziyarət etməyə gələcəyik.

Qeyd edək ki, Yusif Budaqov oktyabrın 27-də Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən, o, ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.

Siyasi.az

“Təhsildə cəza tərbiyə üsulu deyil” – Psixoloq Rövşən Nəcəfov

0

Bir neçə gün öncə 165 saylı məktəbdə şagirdlərin dərs rejimini kobud şəkildə pozması və müəllimin töhmət alması məsələsi ilə bağlı müzakirələr davam edir.

Maraqlıdır, müəllimin töhmət alması şagirdlərə hansısa formada təsir edə bilərmi? Cəzalandırılmalı olan tərəf kimdir?

Siyasi.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Sfera.az-a danışan psixoloq, “İnsan Mühəndisliyi” proqramının rəhbəri Rövşən Nəcəfov müəllimə töhmət verilməsinin və şagirdlərin üzr istəməsinin problemi həll etməyəcəyini deyib:

“Bir insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında təhsilin rolu çox böyükdür. Ona görə ki, təhsil insanı cəmiyyətə, gələcəyə hazırlayır, başqalarına da faydalı olmağı öyrədir. 165 saylı məktəbdə baş verənlər böyük təəssüf doğurur. Çünki Azərbaycan təhsili gənclər üçün stimul yeri, inkişaf modeli olmalıdır. Baş verən hadisə ilə bağlı müəllimin töhmət alması, yaxud şagirdlərin üzr istəməsi problemi həll etmir. Bu hadisədən daha böyük hadisələr var, lakin bu məsələ sosial şəbəkələr vasitəsi ilə aşkara çıxıb yayıldı. Xüsusilə təhsildə cəza tərbiyə üsulu deyil. Biz hansısa sərt qaydanın kimisə tərbiyə etməli olduğunu düşünürüksə, yanılırıq. Təhsilin ana xətti maarifləndirmədir. Biz təhsil sistemində insanları şəxsiyyət kimi yetişdirməyə dəstək verməliyik. Təəssüf ki, bizdə müəllimlə şagird, müəllimlə valideyn arasında empatiya yoxdur. Ona görə də belə hadisələr yenə baş verəcək. Məktəblərdə 1-3 arası psixoloq fəaliyyət göstərir. Bu gün şagirdlər müəllimlə psixoloq arasında heç bir fərq görmürlər. Məktəbli isə heç vaxt müəllim kimi gördüyü şəxsə öz şikayətlərini bildirə bilmir. Buna görə məktəblilər psixoloqları psixoloq kimi də görməlidir. Bəzən ailədə baş verən problemlər uşağın məktəbdəki davranışlarına sirayət edir. Müəllim də evdə yaşanan problemlər səbəbi ilə uşaqlara şiddət təbiq edir. Müəllim və şagird arasında bir körpü var və bu körpü yanmamalıdır”.

Psixoloq rus sektorunda müəllim və şagird arasında bu kimi mənzərənin olmadığını deyib:

“Biz günahkar axtarmamalıyıq, səbəblər axtarmalıyıq. Niyə rus sektorunda, Qərb təhsilində belə hadisə baş vermir? Qərb təhsilində məcburiyyət yox, sevgi ilə öyrənmək tədris olunur. Təhsil əzbərçilik və testdən ibarət deyil. Gələcəyimizə sevgini aşılamalıyıq. Tərbiyə vermək yox, nümunələr göstərməliyik. Övladlarımız məktəbə sevgi ilə getməli, müəllimlərinə də sevgisini ifadə etməlidirlər. Bu mənzərəni yaratmaq üçün metodologiyalardan formalaşan sistem olmalıdır. Ona görə ki, düzgün sistem maarifləndirmə ilə aparılır. Buna görə Azərbaycanda da məktəb sistemində psixoloji maarifləndirilmənin aparılması mütləqdir”.

Əzizə Zeynal – “Sfera.az”

Siyasi.az

Arvadı hamilə olan kişilərə məzuniyyət veriləcək – RƏSMİ AÇIQLAMA

0

Əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsinə dair yeni qanun layihəsi hazırlanıb.

Siyasi.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlikdən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

Qeyd edilib ki, layihədə bir çox təkliflər, eləcə də əmək məzuniyyətləri ilə bağlı bir sıra yeni təkliflər əksini tapır.

Bu təkliflərdən biri də Əmək Məcəlləsinin 125-ci maddəsinə dəyişiklik edilməsini, yəni, hamiləliyə və doğuşa görə arvadı məzuniyyətdə olan kişilərə doğuş gününə təsadüf edən ərəfədə səhiyyə müəssisəsinin arayışı əsasında 14 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilməsini nəzərdə tutur.

Məcəlləyə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırda aidiyyəti qurumlarla razılaşdırma mərhələsindədir. Bu mərhələdən sonra layihə aidiyyəti üzrə təqdim ediləcək.

Siyasi.az

Mikayıl Cabbarov: “Sənaye zonalarına əlavə 370 mln manatdan çox investisiya yatırılacaq “

0

Bu günə qədər sənaye zonalarının rezidentləri tərəfindən 6,4 milyard manat, o cümlədən, 2021-ci il üzrə 247,7 milyon manat investisiya yatırılıb, 9 700-dən çox iş yeri yaradılıb.

Siyasi.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov “Twitter” hesabında yazıb.

“Mövcud layihələr üzrə əlavə olaraq 370 milyon manatdan çox investisiyanın yatırılması və 2 400-dən çox daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur”, – nazir qeyd edib.

Siyasi.az

Bakıda polis nəzarətində olan məktəb direktoru qaçdı, yenidən axtarışa verildi

0

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi (BŞBPİ) rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq məktəb direktoru Cavad Səfərovun barəsində axtarış elan edib.

Siyasi.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”a hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

O, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3-cü (Külli miqdarda rüşvət alma) maddəsi ilə axtarışa verilib.

Qeyd edək ki, vətəndaş Ruxsarə Babayeva Sabunçu rayonu, F.Bayramov adına 22 saylı tam orta məktəbin direktoru vəzifəsində işləmiş C.Səfərov barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. O bildirib ki, C.Səfərov məktəbə işə düzəlmək üçün ondan rüşvət alıb. Məktəb direktoru bu müraciət əsasında saxlanılıb.

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı C.Səfərovun əvvəllər direktor vəzifəsini icra etdiyi 22 saylı tam orta məktəbin təsərrüfat işləri üzrə müdiri vəzifəsinə təyin edilməsi ilə bağlı ona müraciət edən tanışı R.Babayevadan xidməti otağında 6 000 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində istəməsinə və həmin məbləğin 5 500 manatını almaqla xadimə vəzifəsinə təyin edib faktiki olaraq təsərrüfat işləri üzrə müdir vəzifəsini icra etməsinə qanunsuz olaraq şərait yaratmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Daha sonra onun barəsində polisin nəzarəti altına verilmə qətimkan tədbiri seçilib.

C.Səfərovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşdırılaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və hakim İradə Həsənzadənin icraatına verilib. Lakin o, məhkəmə proseslərinə gəlməyib və barəsində axtarış qərarı çıxarılıb. Hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılan cinayət işinin icraatı dayandırılıb.

Siyasi.az

Ərdoğan Ukrayna-Rusiya münasibətləri barədə: “Türkiyə NATO üzvü kimi öhdəliklərini yerinə yetirəcək”

0

“Bölgədə müharibənin olacağına müsbət baxmağımız mümkün deyil”.

Siyasi.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna-Rusiya münasibətləri barədə açıqlamasında deyib.

“Biz regionumuzda sülh və sabitlik istəyirik. Düşünürəm ki, hər iki ölkə Türkiyənin səmimiyyətindən və xoş niyyətindən xəbərdardır. Bölgənin iki ölkəsi arasında gedən müharibə nə tərəflərə, nə də regiona heç bir fayda gətirə bilməz”, – deyə o qeyd edib.

Ərdoğan daha çox müharibə, daha çox ağrı istəmədiklərini bildirib.

“Ölkəmiz əvvəldən Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyib. Biz Rusiyanın Ukraynanın ərazi bütövlüyü, xüsusilə Krımın ilhaqı istiqamətində atdığı addımlara qarşı açıq mövqe tutmuşuq.

Cənab Putini ölkəmizə dəvət etmişik. İstəsələr, iki lideri ölkəmizdə bir araya gətirib sülh mühitinin yenidən qurulmasına yol aça bilərik.

İstəyimiz mövcud böhranın dialoq və diplomatiya yolu ilə həllini tapmaqdır. Biz həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı konstruktiv və təmkinli davranmağa çağırmaqda davam edirik. Türkiyə NATO üzvü kimi öhdəliklərini yerinə yetirəcək”, – deyə Ərdoğan vurğulayıb.

Siyasi.az

Azərbaycanda koronavirusun “Omikron” ştammı sürətlə yayılmağa başlayıb

0

Azərbaycanda koronavirusun “Omikron” ştammı sürətlə yayılmağa başlayıb.

Siyasi.az xəbər verir ki, Kliniki Tibbi Mərkəzin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu həftə ərzində 8 114 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 53-ü dünyasını dəyişib.

Mərkəzin baş infeksionisti Fərrux Sədirov mövcud durumla bağlı ictimaiyyətə müraciət edərək bildirib ki, son zamanlar bəzi insanlarda arxayınlıq yaranıb və bu çox təhlükəlidir.

“İki doza peyvənd olunanlar arxayınlaşmasınlar, çünki peyvənddən 5 ay sonra immunitet zəifləməyə və virusu unutmağa başlayır. Buster (üçüncü) dozaya isə həm gücləndirici, həm də xatırlatma dozası deyə bilərik. Çünki buster doza qəbul olunanda bədən virusu xatırlayır və ona qarşı dayanıqlı hala gəlir”, – o vurğulayıb.

Baş infeksionist əlavə edib ki, aparılan tədqiqatların nəticələrinə görə, “Omikron”a qarşı iki doza vaksin 25 faiz qoruma yarada bilirsə, üçüncü dozadan sonra bu rəqəm 70 %-in üzərinə çıxır:

“Omikron”dan qorunmanın əsas çıxış yolu peyvəndlənmə olaraq qalır. Buster dozanı qəbul etmək və əsas qaydalara əməl etməklə həm özünüzü, həm də ailənizi qoruya bilərsiniz”.

Siyasi.az

XƏBƏR LENTİ

“Türk Dövlətləri Təşkilatı gələcəkdə dünyanın geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətini formalaşdıracaq” – Fuad Heydər

1992-ci ildə Turqut Özal tərəfindən təməli qoyulan Türk Dili Danışan Ölkələr Birliyi hazırda Türk Dövlətləri Təşkilatı adı ilə inkişaf etməkdədir. Bundan öncə Türkdilli Dövlətlərin...

Prezidentdən Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü ilə bağlı SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü haqqında sərəncam imzalayıb. Siyasi.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident.az məlumat yayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Xocalı soyqırımının...

Deputat Anar Məmmədov seçicilərini qəbul edib

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Anar Məmmədov Naftalan şəhərində vətəndaşları qəbul edib. Görüş zamanı Anar Məmmədov seçicilərin qarşılaşdığı problemləri, onları narahat edən məsələləri diqqətlə...

Firəngiz Balakişiyeva Vətən müharibəsi şəhidi Yusif Budaqovun anasını ziyarət etdi

"Nəfəs” ictimai birliyinin sədri Firəngiz Balakişiyeva Vətən müharibəsi şəhidi Yusif Budaqovun anasını ziyarət etdi. Siyasi.az xəbər verir ki, birliyin sədri Firəngiz Balakişiyeva "Yeni Gündəm”-ə açıqlamasında bildirib...

“Təhsildə cəza tərbiyə üsulu deyil” – Psixoloq Rövşən Nəcəfov

Bir neçə gün öncə 165 saylı məktəbdə şagirdlərin dərs rejimini kobud şəkildə pozması və müəllimin töhmət alması məsələsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Maraqlıdır, müəllimin...

Arvadı hamilə olan kişilərə məzuniyyət veriləcək – RƏSMİ AÇIQLAMA

Əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsinə dair yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Siyasi.az xəbər verir ki,...

Mikayıl Cabbarov: “Sənaye zonalarına əlavə 370 mln manatdan çox investisiya yatırılacaq “

Bu günə qədər sənaye zonalarının rezidentləri tərəfindən 6,4 milyard manat, o cümlədən, 2021-ci il üzrə 247,7 milyon manat investisiya yatırılıb, 9 700-dən çox iş...

Bakıda polis nəzarətində olan məktəb direktoru qaçdı, yenidən axtarışa verildi

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi (BŞBPİ) rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq məktəb direktoru Cavad Səfərovun barəsində axtarış elan edib. Siyasi.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a...

Ərdoğan Ukrayna-Rusiya münasibətləri barədə: “Türkiyə NATO üzvü kimi öhdəliklərini yerinə yetirəcək”

"Bölgədə müharibənin olacağına müsbət baxmağımız mümkün deyil”. Siyasi.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna-Rusiya münasibətləri barədə açıqlamasında deyib. "Biz regionumuzda sülh...

Azərbaycanda koronavirusun “Omikron” ştammı sürətlə yayılmağa başlayıb

Azərbaycanda koronavirusun "Omikron” ştammı sürətlə yayılmağa başlayıb. Siyasi.az xəbər verir ki, Kliniki Tibbi Mərkəzin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu həftə ərzində 8 114 nəfər...